Schrijf je
nu in!

DISCLAIMER PRO SOCCER ACADEMY

Daar waar hieronder aan Pro Soccer Academy wordt gerefereerd wordt per definitie Pro Soccer Academy en de daarbij behorende aanbieders bedoelt.

Voorbehoud

Deze internetpagina is de officiële internetpagina van Pro Soccer Academy.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internetpagina mag op welke wijze dan
ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Soccer Academy.

Aansprakelijkheid

Hoewel Pro Soccer Academy zich inspant om de gegevens zo juist en volledig
mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de
gegevens niet worden gegarandeerd. Pro Soccer Academy aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door
gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding
van de op deze internetpagina verstrekte informatie.

Correcties

Pro Soccer Academy behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de
website. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze internetpagina niet te
veranderen.

Virussen

Pro Soccer Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet
beschikbaar zijn van deze internetpagina. Pro Soccer Academy garandeert niet
dat deze internetpagina of de server waarop deze internetpagina ter beschikking
wordt gesteld vrij is van virussen.

Informatie

Verwijzingen en links naar andere internetpagina’s zijn slechts opgenomen
ter informatie. De inhoud van deze andere internetpagina’s staat niet onder
controle van Pro Soccer Academy en wordt niet onderschreven. Pro Soccer Academy
is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere internetpagina’s
opgenomen informatie.

Niet toegestaan

Het is in principe niet toegestaan enige informatie op deze internetpagina
over te nemen in je eigen publicaties. Het is niet toegestaan materialen of een
gedeelte van materialen van deze internetpagina te verveelvoudigen, verkopen,
op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van. Pro
Soccer Academy Het is tevens niet toegestaan de merknamen en merklogo’s die op
deze site worden gebruikt in andere publicaties (intern of extern, profit of
non-profit) te gebruiken. Meer hierover onderaan deze pagina.

Wel toegestaan

Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:
op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties
voorkomt.
persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande
auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op
de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing
zijn.
vragen bij info@prosoccer-academy.nl

  • materialen te printen of te

    downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden

  • materialen te reproduceren met

    als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor

  • Toestemming over verwijzingen

    naar en kopiëren van informatie uit de deze internetpagina is aan te